Select Page

La Fundació Educativa Cor de Maria posa en marxa el projecte “Trencar el silenci” sobre la prevenció de l’abús sexual dels infants i joves. 

Les escoles Cor de Maria ja fa temps que són sensibles a la prevenció de l’abús sexual d’infants i joves i hi han estat treballant. Ara, que la situació social ho demanda, fan un pas més per passar a treballar-ho d’una     manera més sistemàtica i extensiva. 

El projecte educatiu ha estat publicat per l’editorial Baula i la Fundación EDELVIVES i ajuda els joves en la presa de decisions sobre la seva pròpia seguretat. L’objectiu és que puguin protegir-se i sàpiguen a qui i a on han                de demanar ajuda. 

“Trencar el silenci”” és un projecte educatiu sobre la prevenció de l’abús sexual dels infants i joves dirigit a totes les etapes. Es desenvolupa a partir                      de sessions de tutoria, metodologies comunes al llarg de tot el projecte i ofereix als alumnes estratègies d’autoprotecció. 

Les escoles Cor de Maria ja fa temps que són sensibles a la prevenció de l’abús sexual d’infants i joves i hi han estat treballat. Ara, que la situació social ho demanda, fan un pas més per passar a treballar-ho d’una manera més sistemàtica i extensiva. És per aquest motiu que la Fundació Educativa Cor de Maria, ha arribat a un acord amb l’editorial Baula i la Fundación EDELVIVES per adquirir llicències del projecte per les seves 9 escoles i posar-lo en pràctica des d’aquest novembre. En el cas del Cor de  Maria i Dr. Masmitjà, les 29 sessions de tutoria dissenyades per treballar la prevenció de l’abús sexual dels infants i joves es distribueixen de la manera següent: 6 a educació infantil, 15 a educació primària i 8 a educació secundària. 

Aquest projecte encaixa totalment dins el Projecte Educatiu de la Fundació Educativa Cor de Maria, on hi consta un propòsit educatiu dirigit a desenvolupar competències per a la vida i la voluntat de formar persones emprenedores, reflexives, conscients, compromeses i competents. 

DETALLS DEL PROJECTE 

El  projecte  s’estructura  en 5 parts: introducció, metodologies comunes, estratègies d’autoprotecció, guia de reflexió i fitxes de treball. I cada una de les  sessions  està estructurada  en  3 moments:  Activitat  introductòria; activitats; i síntesi i interrelació dels continguts treballats. Els recursos que s’utilitzen en cada sessió són fitxes, vídeos, icones, cançons i enllaços. El fet que des d’infantil a batxillerat tot el material es presenti en format digital facilita molt la tasca del professorat, ja que permet treballar en línia, projectar, descarregar i imprimir els diferents recursos. 

Totes les sessions es caracteritzen per una temporalització flexible que es pot adaptar a les diferents realitats, necessitats i característiques del grup. S’hi plantegen situacions i contextos propers als infants i joves amb la finalitat de facilitar-los la presa de decisions sobre la seva pròpia seguretat i                         que puguin protegir-se i sàpiguen a qui i a on han de demanar ajuda. 

La metodologia emprada és variada i motivadora, cosa que afavoreix la participació de l’alumnat gràcies a la combinació d’estones de treball individual, en petit grup i en gran grup. I hi trobem: modelatge, consultori, dramatitzacions, jocs de rol, mapa mental, conferència, cinefòrum, estudi de casos, debat en grup, dilema moral, pluja d’idees, campanyes de socialització i sociodrama. 

Les estratègies d’autoprotecció es divideixen en els temes següents: El teu cos  és  teu;  ningú  no  hi  té  dret;  crida,  corre, explica-ho; vigila amb els desconeguts; decideix correctament; digues no!; parla amb un adult de confiança. 

SOBRE LA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA 

La xarxa d’escoles de la Fundació Educativa Cor de Maria es composa de 9 centres  presents  a  8  comarques  de  Catalunya:  Barcelona,  La  Bisbal d’Empordà, Blanes, Girona, Mataró, Olot, Sant Celoni, Sant Feliu de Guíxols i Valls; compta amb més de 400 professionals i més de 5.000 alumnes.