Select Page

El Patronat

El Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació i ostenta la representació de la mateixa. Està compost per un màxim de 25 membres i un mínim de 10, dels quals 2 són nats i la resta són triats de la manera que s’especifica als seus estatuts.

Els càrrecs ho són a títol gratuït, i els patrons només són rescabalats de les despeses que els ocasiona l’assistència a les juntes del Patronat o actuacions o gestions que hagin de fer en nom del Patronat.

D’acord amb els estatuts i allò recollit a la Llei 4/2008, els Patrons poden mantenir una relació laboral amb la Fundació, per la qual cosa hauran de presentar al Protectorat la corresponent declaració responsable.

Les retribucions dels patrons que mantinguin una relació laboral amb la Fundació seran aprovades pel Patronat.

La composició actual, tal com figura al registre del Protectorat de Fundacions, és la següent:

 • Presidenta d’Honor: Superiora General de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria.
  • MCM Aurelia Rocco Veliz
  • Membre nat
 • Presidenta: Delegada d’Educació de les Missioneres Cor de Maria
  • MCM Maria Magdalena Codony i Baranera
  • Membre nat
 • Vicepresidenta: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni i membre de la Comissió Executiva.
  • Neus Espinosa Escobar
  • A renovar 15/07/2024
 • Tresorer: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Dr. Masmitjà de Girona i membre de la Comissió Executiva.
  • Rafael Íter Atienza
  • A renovar 15/07/2024
 • Secretari: Membre de la Comissió Executiva i Director General de la Institució.
  • Nemesio Rocamora i Vicario
  • A renovar 15/07/2024
 • Vicesecretària: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria d’Olot.
  • Patrícia Masias Blanch
  • A renovar 11/07/2026
 •  Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria d’Olot.
  • Anna Arau Valeri
  • A renovar 15/07/2024
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Blanes
  • Narcís Busquets Costa
  • A renovar 15/07/2024
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria – Sabastida de Barcelona i membre de la Comissió Executiva.
  • Teresa Carpio Pérez
  • A Renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Dr. Masmitjà de Girona.
  • Montserrat Castelló Punsoda
  • A renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de La Bisbal d’Empordà
  • Marta Geronès Domingo
  • A renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Valls.
  • MCM Úrsula Jové Batalla
  • A renovar 15/07/2024
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró.
  • Avel López Leirado
  • A Renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Blanes.
  • Salvador Morón Ortega
  • A renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró.
  • Carme Puyané Pérez
  • A Renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Valls.
  • Àngels Rius Masalles
  • A renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni.
  • Lluís Rossell Fontanillas
  • A renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de La Bisbal d’Empordà i membre de la Comissió Executiva.
  • Pere Roure Valls
  • A renovar 11/07/2026
 • Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria – Sabastida de Barcelona.
  • Mar Ruiz Rodríguez
  • A renovar 07/07/2024

 

  Carrer de la Riera, 31, Àtic
  08302, Mataró
  Tel. 93 245 71 05
  [email protected]
  www.cordemaria.cat

  Avís legal
  Política de privacitat

  Canal de denúncies

  icon-car.png
  Fundació educativa Cor de Maria

  s'està carregant el mapa - espereu...

  Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576