El Patronat

El Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació i ostenta la representació de la mateixa. Està compost per un màxim de 25 membres i un mínim de 10, dels quals 2 són nats i la resta són triats de la manera que s’especifica als seus estatuts.

Els càrrecs ho són a títol gratuït, i els patrons només són rescabalats de les despeses que els ocasiona l’assistència a les juntes del Patronat o actuacions o gestions que hagin de fer en nom del Patronat.

D’acord amb els estatuts i allò recollit a la Llei 4/2008, els Patrons poden mantenir una relació laboral amb la Fundació, per la qual cosa hauran de presentar al Protectorat la corresponent declaració responsable.

Les retribucions dels patrons que mantinguin una relació laboral amb la Fundació seran aprovades pel Patronat.

La composició actual, tal com figura al registre del Protectorat de Fundacions, és la següent:

Presidenta d’Honor: Superiora General de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria.
MCM Maria Pilar Lascorz Fes
Membre nat

Presidenta: Delegada d’Educació de les Missioneres Cor de Maria
MCM Maria Magdalena Codony i Baranera
Membre nat

Vicepresidenta: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni i membre de la Comissió Executiva.
Sra. Neus Espinosa Escobar
A renovar 07/07/2020

Tresorer: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Dr. Masmitjà de Girona i membre de la Comissió Executiva.
Sr. Rafael Íter Atienza
A renovar 07/07/2020

Secretari: Membre de la Comissió Executiva i Director General de la Institució.
Sr. Nemesio Rocamora i Vicario
A renovar 07/07/2020

Vicesecretària: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria d’Olot.
Sra. Patrícia Masias Blanch
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Dr. Masmitjà de Girona.
Sra. Carme Barceló Fortuny
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria – Sabastida de Barcelona.
Sr. Ramon Brió Pérez
A renovar 07/07/2020

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Blanes
Sr. Narcís Busquets Costa
A renovar 07/07/2020

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria – Sabastida de Barcelona i membre de la Comissió Executiva.
Sra. Teresa Carpio Pérez
A Renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria d’Olot.
Sra. Lídia Fajula Serrat
A renovar 07/07/2020

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Valls.
MCM Úrsula Jové Batalla
A renovar 07/07/2020

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Blanes.
Sr. Salvador Morón Ortega
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró.
Sra. Carme Puyané Pérez
A Renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Valls.
Sra. Àngels Rius Masalles
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró.
Sr. Pere Roig Sala
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni.
Sr. Lluís Rossell Fontanillas
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de La Bisbal d’Empordà i membre de la Comissió Executiva.
Sr. Pere Roure Valls
A renovar 01/09/2022

Vocal: Membre del Patronat de la Fundació Cor de Maria – Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols.
Sr. Enric Sala i Vicens
A renovar 07/07/2020

Vocal: Membre de l’Equip de Titularitat del Col·legi Cor de Maria de La Bisbal d’Empordà.
Sr. Marc Vilà Salvà
A renovar 07/07/2020

Fundació educativa Cor de Maria

www.cordemaria.cat

[email protected]

93 245 71 05

Carrer de la Riera, 31, Àtic

08302, Mataró

 

icon-car.pngFullscreen-Logo
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576