L’Equip de Gestió

L’Equip de Gestió

D’acord amb els seus estatuts i tal com es detalla en el Reglament de Règim Interior de la Fundació, l’Equip de Gestió és l’òrgan executiu per al conjunt dels centres i activitats que desenvolupa i exerceix les seves funcions en dependència del Patronat.

Els membres de l’Equip de Gestió són designats pel Patronat.

La composició actual de l’Equip de Gestió és:

Director General: Nemesio Rocamora i Vicario
– Llicenciat en Dret i Postgrau universitari en Direcció de Centres Docents.
– Integrant de la Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró des de març del 2007.
– Representant davant de les administracions dels centres Titularitat de la Fundació Educativa Cor de Maria.

Directora de l’àrea Pedagògica: Montserrat Millan i Colom
– Llicenciada en Filosofia i lletres – Filologia Catalana.
– Directora Pedagògica de l’escola Cor de Maria Sabastida entre els anys 1996-2017.

Director de l’àrea Tecnològica: Xavier Ferrer i Martí
– Mestre d’Educació Primària i Postgrau universitari en Direcció de Centres Docents.
– Director Pedagògic de l’escola Cor de Maria de Blanes entre els anys 1996 – 2016.

Directora de l’àrea Econòmica – administrativa: Montserrat Piñeiro i Horta
– Llicenciada en Història
– Administradora de l’escola Cor de Maria de Mataró entre els anys 2005 – 2020.
– Integrant de la Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró des de març del 2007.

Directora de l’àrea de Valors i Competència Espiritual (EVICE): Marta Serra i Mir
– Llicenciada en Biologia i Postgrau universitari en Direcció de Centres Docents.
– Directora Pedagògica de l’escola Cor de Maria de Mataró des de l’any 2009 fins a l’actualitat.

Els membres de l’Equip de Gestió tenen una vinculació laboral ordinària amb la Fundació i en aquells casos que sigui preceptible es presenta la corresponent declaració responsable davant del Protectorat de Fundacions.
La remuneració dels membres de l’Equip de Gestió és aprovada pel Patronat de la Fundació. Les categories i retribucions aprovades pel Patronat prenen com a referència el Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Privat a Catalunya sostingut, total o parcialment, amb fons públics i queden fixades de la manera següent:

 

  • Director General:
   • Categoria professional de procedència o, en el seu defecte, Titulat no docent.
   • Retribucions segons conveni + 3 vegades el complement de direcció ESO.
  • Directors de les àrees Pedagògica, Tecnològica i EVICE
   • Categoria professional de procedència o, en el seu defecte, Titulat no docent.
   • Retribucions segons conveni + 2 vegades el complement de direcció ESO (el segon absorbible amb els complements de carrera professional).
  • Directora de l’Àrea Econòmica – administrativa
   • Categoria professional de Cap d’oficina.
   • Retribucions segons conveni + 1 vegada complement direcció Primària i 1 vegada complement direcció ESO.

Carrer de la Riera, 31, Àtic
08302, Mataró
Tel. 93 245 71 05
corde[email protected]
www.cordemaria.cat

Avís legal
Política de privacitat

icon-car.png
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576