Select Page

L’Equip de Gestió

L’Equip de Gestió

D’acord amb els seus estatuts i tal com es detalla en el Reglament de Règim Interior de la Fundació, l’Equip de Gestió és l’òrgan executiu per al conjunt dels centres i activitats que desenvolupa i exerceix les seves funcions en dependència del Patronat.

Els membres de l’Equip de Gestió són designats pel Patronat.

La composició actual de l’Equip de Gestió és:

Nemesio Rocamora i Vicario

Nemesio Rocamora i Vicario

Director General

gerencia@cordemaria.cat

Llicenciat en Dret i Postgrau universitari en Direcció de Centres Docents.

Integrant de la Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró des de març del 2007.

Representant davant de les administracions dels centres Titularitat de la Fundació Educativa Cor de Maria.

Montserrat Piñeiro i Horta

Montserrat Piñeiro i Horta

Directora de l’àrea Econòmica – administrativa

dadministracio@cordemaria.cat

Llicenciada en Història.

Administradora de l’escola Cor de Maria de Mataró entre els anys 2005 – 2020.

Integrant de la Titularitat del Col·legi Cor de Maria de Mataró des de març del 2007.

 

Xavier Ferrer Martí

Xavier Ferrer Martí

Director de l’àrea Tecnològica

dtecno@cordemaria.cat

Mestre d’Educació Primària i Postgrau universitari en Direcció de Centres Docents.

Director Pedagògic de l’escola Cor de Maria de Blanes entre els anys 1996 – 2016.

 

Montserrat Millan i Colom

Montserrat Millan i Colom

Directora de l’àrea Pedagògica

dpedagogica@cordemaria.cat

Llicenciada en Filosofia i lletres – Filologia Catalana.

Directora Pedagògica de l’escola Cor de Maria Sabastida entre els anys 1996-2017.

 

Marta Serra i Mir

Marta Serra i Mir

Directora de l’àrea de Valors i Competència Espiritual (EVICE)

evice@cordemaria.cat

Llicenciada en Biologia i Postgrau universitari en Direcció de Centres Docents.

 

 

Els membres de l’Equip de Gestió tenen una vinculació laboral ordinària amb la Fundació i en aquells casos que sigui preceptible es presenta la corresponent declaració responsable davant del Protectorat de Fundacions.

La remuneració dels membres de l’Equip de Gestió és aprovada pel Patronat de la Fundació. Les categories i retribucions aprovades pel Patronat prenen com a referència el Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Privat a Catalunya sostingut, total o parcialment, amb fons públics i queden fixades de la manera següent:

   • Director General:
     • Categoria professional de procedència o, en el seu defecte, Titulat no docent.
     • Retribucions segons conveni + 3 vegades el complement de direcció ESO.
   • Directors de les àrees Pedagògica, Tecnològica i EVICE:
     • Categoria professional de procedència o, en el seu defecte, Titulat no docent.
     • Retribucions segons conveni + 2 vegades el complement de direcció ESO (el segon absorbible amb els complements de carrera professional).
   • Directora de l’Àrea Econòmica – Administrativa:
     • Categoria professional de Cap d’oficina.
     • Retribucions segons conveni + 1 vegada complement direcció Primària i 1 vegada complement direcció ESO.

Carrer de la Riera, 31, Àtic
08302, Mataró
Tel. 93 245 71 05
[email protected]
www.cordemaria.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576