Select Page

La Fundació

La Fundació

 

La Fundació Educativa Cor de Maria va ser promoguda per la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria i la seva constitució davant de notari va tenir lloc el 7 de juliol de l’any 2014.

Va ser inscrita al registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2858.

El domicili social el té a la ciutat de Mataró (08302), carrer La Riera, 31 àtic.

El codi d’identificació fiscal (CIF) amb que va ser inscrita al cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda és el G66335753.

La Fundació queda subjecta a la Legislació de la Generalitat de Catalunya en la matèria recollida en les Lleis:

    • 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i les seves modificacions posteriors.
    • 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Segons escriptura pública de 29 de maig del 2018, i Resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol del 2018, amb efectes d’1 de setembre del mateix any la Fundació Educativa Cor de Maria va absorbir les entitats següents:

    • Fundació Cor de Maria Sabastida
    • Fundació Cor de Maria de Blanes
    • Fundació Doctor Masmitjà Girona
    • Fundació Privada Cor de Maria La Bisbal
    • Fundació Privada Cor de Maria Mataró
    • Fundació Privada Cor de Maria Olot
    • Fundació Privada Cor de Maria Sant Celoni
    • Fundació Cor de Maria Valls

Com a conseqüència d’aquesta absorció, les fundacions relacionades es van extingir.

Té una finalitat educativa, d’acord amb el carisma de la Institució fundadora i el seu objecte és la formació integral de l’alumnat de manera que pugui desenvolupar les seves capacitats en totes les dimensions mitjançant la identitat, valors i projecte educatiu de les escoles fundades per les Missioneres Cor de Maria.

En el compliment d’aquesta finalitat, l’1 de setembre de l’any 2018, la Fundació assumí la titularitat dels següents centres educatius:

    • Col·legi Cor de Maria – Sabastida, de Barcelona
    • Col·legi Cor de Maria, de Blanes
    • Col·legi Doctor Masmitjà, de Girona
    • Col·legi Cor de Maria, de La Bisbal d’Empordà
    • Col·legi Cor de Maria, de Mataró
    • Col·legi Cor de Maria, d’Olot
    • Col·legi Cor de Maria, de Sant Celoni
    • Col·legi Cor de Maria, de Valls

D’acord amb les resolucions emeses pel Departament d’Ensenyament, totes les escoles es troben acollides en el règim de Concerts Educatius.

 

Carrer de la Riera, 31, Àtic
08302, Mataró
Tel. 93 245 71 05
[email protected]
www.cordemaria.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576