Select Page

EVICE

Educació en valors i competència espiritual

L’actual marc curricular ens proposa afavorir un desenvolupament integral, que ajudi els infants i joves en la comprensió de sí mateixos, dels altres i de la realitat, gestionar-la i construir-la, des de l’esperit crític i l’empatia, des de la creativitat i l’equilibri, des de la innovació i el respecte. També, pel que fa a l’àmbit de la diversitat cultural i religiosa, descobrir que hi ha diferents maneres de viure, de pensar, de sentir, assumir-les i respectar-les.

La cultura inclou els trets espirituals i afectius d’una societat o d’un grup social, això vol dir també les formes de cohesió social, els valors, les tradicions i les creences. Entenem, doncs, la religió com a cultura i per aquesta raó cal conèixer-la.

Des d’aquesta perspectiva, a les escoles Cor de Maria-Sant Josep volem oferir als nostres alumnes elements educatius per a la reflexió, per a aprendre a veure la realitat des d’òptiques diferents, per a compartir el patrimoni cultural d’uns i altres i per entrar en contacte amb la diversitat cultural i religiosa universal des del respecte i l’esperit crític. Això no vol dir que cal adherir-s’hi, seguir-la, creure-la, obeir-la, però sí que és necessari no ignorar-la, estudiar-la i valorar-la, per poder respectar-la i aprofitar-la per al bé comú.

Considerem important la presència de les tradicions religioses a les aules com a coneixement, no com a creença. La cultura religiosa no és l’educació confessional. Contemplem que la formació en unes creences pertoca a les famílies que prenen aquesta opció i a altres espais de la seva confessió.  Tanmateix pensem que contemplar el fet religiós, les diverses tradicions religioses, les visions del món i del lloc que hi ocupa l’ésser humà… sense estalviar les contradiccions i confusions que tot plegat comporta, ha de formar part de la formació del conjunt del nostre alumnat.

Partint d’aquestes consideracions generals, l’equip EVICE té com a objectiu principal guiar i dotar les escoles de les estratègies i habilitats que han de portar a la pràctica els principis suara esmentats. Aquest objectiu es duu a terme a través d’una tasca de recerca, formació, informació, debat i reflexió del propi equip i amb el suport dels coordinadors de l’equip de les diverses escoles.

Les dues tasques bàsiques d’aquest equip són:

1r. Guiar els equips docents per tal que puguin dur a terme un procés d’aprenentatge a tot l’alumnat que els ofereixi la possibilitat d’endinsar-se en la diversitat cultural i religiosa, reconèixer-la i saber-la interpretar per, en un futur, escollir amb llibertat .

2n. L’elaboració de materials propis per l’àrea/matèria de religió de les etapes educatives obligatòries, des de l’interès pel fet religiós i el coneixement de la història de les religions, amb esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants  (Declaració dels Drets dels Infants). Amb el propòsit, d’acompanyar els infants i joves de les nostres escoles en els grans interrogants i reptes ineludibles del món contemporani i dins el respecte i fidelitat a la normativa vigent.           

Carrer de la Riera, 31, Àtic
08302, Mataró
Tel. 93 245 71 05
[email protected]
www.cordemaria.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576