Inventari patrimonial

INVENTARI DEL PATRIMONI DE LA
FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA

 

El patrimoni de la Fundació Educativa Cor de Maria està integrat per béns de natura immoble i béns de natura moble. Es destaquen els elements més rellevants i es resumeix la resta:

IMMOBLES AMB TÍTOL DE PROPIETAT

La Fundació Educativa Cor de Maria és propietària dels immobles on estan ubicats els centres docents que tot seguit es relacionen. La seva afectació és exclusiva a l’activitat docent i de lleure tal i com especifiquen els seus estatuts.

– Col·legi Cor de Maria de Blanes
– Col·legi Cor de Maria de La Bisbal d’Empordà
– Col·legi Cor de Maria de Mataró
– Col·legi Cor de Maria de Sant Celoni
– Col·legi Cor de Maria de Valls

IMMOBLES AMB TÍTOL D’USDEFRUIT

La Fundació és la usufructuària dels immobles on estan ubicats els centres docents que tot seguit es relacionen, corresponent la nua propietat a la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria. La seva afectació és exclusiva a l’activitat docent i de lleure tal i com especifiquen els seus estatuts.

– Col·legi Cor de Maria – Sabastida de Barcelona
– Col·legi Doctor Masmitjà de Girona
– Col·legi Cor de Maria d’Olot

BENS MOBLES

La Fundació és propietària de diferents bens mobles, tots destinats a l’activitat de l’ensenyament i activitats auxiliars per desenvolupar l’activitat principal. Aquests bens es poden resumir:

– Mobiliari escolar
– Mobiliari d’oficina
– Equipament de cuina i equipament i mobiliari menjador
– Material informàtic per a ús escolar i d’oficina
– Llicències i programari informàtic per a ús escolar i d’oficina
– Material escolar, d’oficina i altres d’ús comú com neteja, consumibles elèctrics, eines…

Fundació educativa Cor de Maria

www.cordemaria.cat

cordemaria@cordemaria.cat

93 245 71 05

Carrer de la Riera, 31, Àtic

08302, Mataró

 

icon-car.pngFullscreen-Logo
Fundació educativa Cor de Maria

s'està carregant el mapa - espereu...

Fundació educativa Cor de Maria 41.539261, 2.444576